Convocatòria pública per a la provisió d'una plaça, en règim funcionarial. d'administrativa, de l'àrea econòmica

Mitjançant Decret d’Alcaldia 2024/107, de 8 de febrer de 2024, s’han aprovat les bases reguladores i la convocatòria per cobrir, en règim de personal funcionari, una plaça d’administratiu/va de l’àrea econòmica, mitjançant sistema de concurs oposició,

Presentació de documentació del 17 de febrer al 7 de març 

Darrera actualització: 05.04.2024 | 11:48