Sous i despeses càrrecs electes

sous i retribucions càrrecs electes


Es va aprovar pel Ple extraordinari de 29 de juny de 2023 els sous i retribucions dels càrrecs electes en el següent annex: 

ANNEX:

 

  • DEDICACIONS PARCIALS

 

Càrrec de  dedicació parcial                       Retribució:  euros/any.              Dedicació mínima:

                                                                     (14 mensualitats)                       Hores/setmana

                                                                                                                    (50% jornada)

 

 

Alcaldia                                                           17.800,00                                        18,75

I responsable de les àrees de

règim intern, feminisme, igualtat,

acció social, gent gran, ocupació i

cooperació

 

Primer Tinent d’alcalde i regidor                      17.800,00                                     18,75

responsable de les àrees de

convivència ciutadana, Comerç,     

 indústria i promoció econòmica,

barris i disseminats, i Participació

ciutadana.

 

Càrrec de  dedicació parcial                                Retribució:  euros/any.              Dedicació mínima:

                                                                             (14 mensualitats)                       Hores/setmana

                                                                                (25% jornada)         

                                   

 

Regidor delegat responsable de les àrees

de Joventut, Medi Ambient, sostenibilitat,

món rural, comunicació i noves tecnologies                  7.650,00                     9,37

 

Regidora delegada responsable de les àrees

d’Educació, infància i gestió d’equipaments                 7.650,00                     9,37

 

Regidor delegat de les àrees d’Urbanisme, via

Pública, paisatge urbà i habitatge                                7.650,00                     9,37

 

Regidor delegat de les àrees de cultura,

Patrimoni i turisme                                                      7.650,00                     9,37

 

Regidora delegada de les àrees d’esports,

Sanitat i salut pública                                                  7.650,00                    9,37

 

 

  • ASSISTÈNCIES A SESSIONS D’ÒRGANS COL·LEGIATS

 

Regidors/ores que no tinguin dedicació parcial ni exclusiva.

 

1)  Per assistència a Ple                               140 euros /sessió

 

 

 

 

 

Darrera actualització: 13.10.2023 | 09:46
Darrera actualització: 13.10.2023 | 09:46