Tarifes de l'escola de música

TARIFES

CONCEPTE

IMPORT

Matrícula

Anual

39,78 €

2n Trimestre

27,00 €

3r Trimestre

14,00 €

Tallers de curta durada

14,00 €

Alumnes matriculats simultàniament a l'Escola de Teatre

25,00 €

Programa Sensibilització

Sensibilització Musical (45m)

25,00 €

Programa Formació Bàsica

Llenguatge Musical (60m) + Instrument (30m). + Cant Coral (30m) + Grup instrumental (30m)

62,50 €

15 minuts addicionals d’instrument

10,00 €

30 minuts addicionals d’instrument

20,00 €

2n Instrument (30m)

20,00 €

Producció Musical (30m)

20,00 €

Llenguatge Musical (60m) + Cant Coral (30m) + Grup instrumental (30m)

45,00 €

Programa Formació Aprofundiment 

Llenguatge Musical (60m) + Instrument (30m). + Cant Coral (45m) + Grup instrumental (30m)

70,00 €

15 minuts addicionals d’instrument

10,00 €

30 minuts addicionals d’instrument

20,00 €

2n Instrument (30m)

20,00 €

Producció Musical (30m)

20,00 €

Programa Formació Avançat

Llenguatge Musical (60m) + Instrument (30m) + Cant Coral (45m) + Grup instrumental (45m)

76,50 €

15 minuts addicionals d’instrument

10,00 €

30 minuts addicionals d’instrument

20,00 €

2n Instrument (30m)

20,00 €

Producció Musical (30m)

20,00 €

Programa Formació Jove


Instrument(45m)+Producció musical (30m)+grup instrumental(45m)
                                                   85,00 €

Música a Mida

Llenguatge Musical (60m)

35,70 €

Grup instrumental

15,00 €

Cant Coral

15,00 €

Cor Adults

15,00 €

Percussió Corporal

15,00 €

Batucada

15,00 €

Instruments a mida

 

20 minuts individual

30,00 €

30 minuts individual

45,00 €

45 minuts individual

65,00 €

60 minuts individual

85,00 €

45 minuts parella

45,00 €

2n instrument (30m) o Producció musical ( 30 m)

                                                   20.00 €

Producció musical a mida

 

30 minuts individual

45,00 €

45 minuts individual

65,00 €

 

Quotes per a persones de + de 65 anys

CONCEPTE

 

Matrícula

25,00 €

Música a Mida

Llenguatge Musical (60m)

21,42 €

Grup instrumental

9,00 €

Cant Coral

9,00 €

Cor Adults

9,00 €

Tallers de curta durada

9,00 €

Batucada

9,00 €

Instruments a mida

 

20 minuts individual

18,00 €

30 minuts individual

27,00 €

45 minuts individual

39,00 €

60 minuts individual

51,00 €

45 minuts parella

27,00 €

Producció musical a mida

 

30 minuts individual

27,00 €

45 minuts individual

39,00 €

 

 

Persones amb altres capacitats (igual o superior al 33%)

CONCEPTE

Import

Matrícula

         25,00 €

Programa Sensibilització

Sensibilització Musical (45m)

12,50 €

Programa Formació Bàsica

Llenguatge Musical (60m) + Instrument (30m). + Cant Coral (30m) + Grup instrumental (30m)

31,25 €

15 minuts addicionals d’instrument

5,00 €

30 minuts addicionals d’instrument

10,00 €

2n Instrument (30m)

10,00 €

Producció Musical (30m)

10,00 €

Llenguatge Musical (60m) + Cant Coral (30m) + Grup instrumental (30m)

22,50 €

Programa Formació Aprofundiment 

Llenguatge Musical (60m) + Instrument (30m). + Cant Coral (45m) + Grup instrumental (30m)

35,00 €

15 minuts addicionals d’instrument

5,00 €

30 minuts addicionals d’instrument

10,00 €

2n Instrument (30m)

10,00 €

Producció Musical (30m)

10,00 €

Programa Formació Avançat

Llenguatge Musical (60m) + Instrument (30m) + Cant Coral (45m) + Grup instrumental (45m)

38,25 €

15 minuts addicionals d’instrument

5,00 €

30 minuts addicionals d’instrument

10,00 €

2n Instrument (30m)

10,00 €

Producció Musical (30m)

10,00 €

Programa Formació Jove

Instrument(45m)+Producccio Musical(30m)+ Cant Coral (45m)+Grup Instrumental( 45m)                                                     38.25 €

Música a Mida

Llenguatge Musical (60m)

17,85 €

Grup instrumental

7,50 €

Cant Coral

7,50 €

Cor Adults

7,50 €

Tallers curta durada

7,50 €

Batucada

7,50 €

Instruments a mida

 

20 minuts individual

15,00 €

30 minuts individual

22,50 €

45 minuts individual

32,50 €

60 minuts individual

42,50 €

45 minuts parella

22,50 €

Producció musical a mida

 

30 minuts individual

22,50 €

45 minuts individual

32,50 €

Ensenyament On-line

CONCEPTE

Import

Llenguatge musical ( LLM)

          17,85 €

Sensibilització català/anglès

12,50 €

Batucada català/anglès

7,50 €

Combo

7,50 €

Cant Coral infants

7,50 €

Percussió corporal català/anglès

7,50 €

Programació musical català/anglès

7,50 €

Cor d'adults

7,50 €

Instruments

 

20 minuts individual

15,00 €

45 minuts parella

22,50 €

 

 


BONIFICACIONS 

  • Família nombrosa i família monoparental: 10% de descompte sobre el total de les matrícules i quotes mensuals (s’ha d’acreditar amb el carnet).

  • 2 membres de la mateixa família: 10% de descompte sobre el total de les matrícules i quotes mensuals.    
  • 3 membres de la mateixa família: 15% de descompte sobre el total de les matrícules i quotes mensuals.


Les tarifes corresponen a l'ordenança número 19 actualment vigent.

Darrera actualització: 18.05.2023 | 18:06
Darrera actualització: 18.05.2023 | 18:06