Convocatòria per a la constitució de borsa de treball de treballador/a familiar

Per Decret d'Alcaldia 2023/833, de 24 de novembre de 2023, s’han aprovat les bases reguladores i les convocatòries selectives urgents de creació de dues borses de treball destinades a cobrir necessitats concretes derivades de substitucions, i/o vacants sobrevingudes, de caràcter temporal, per als llocs de treball de Treballador/a Social i Treballador/a Familiar de l’àrea de Serveis Socials d’aquest Ajuntament, mitjançant sistema de concurs oposició.

Presentació de documentació fins el 27 de desembre de 2023

Darrera actualització: 26.02.2024 | 13:07