Joana Almansa Rodríguez

Direcció

Llicenciada en  Ciències de l’ Educació, branca Psicologia per la U.B.

Títol d'Especialista en Tècniques d'Expressió i Comunicació, de Tercer Nivell Superior.

Postgrau en Assessorament Psicopedagògic a l’ I.S.E.P.

Cursos sobre: Projectes Curriculars,  la Millora en les relacions interpersonals i la resolució positiva de conflictes i l’expressió i la gestió de les emocions,  Tècniques de Mediació ciutadana, Millora de la convivència dels centres educatius, L’escola inclusiva...

Formació continua en gestió i planificació de serveis locals.

Directora des tots els Serveis Educatius Municipals de Balsareny. I concretament de l’ Escola Municipal de Música des de l’any 1991.

Darrera actualització: 02.10.2019 | 13:17