Convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats d'àmbit esportiu ( línia 2) 2022

Per acord del Ple, de data 28 de maig de 2020, van ser aprovades les Bases Reguladores Generals per a l’atorgament, per part de l’Ajuntament, de subvencions destinades a finançar projectes/activitats d’entitats d’àmbit esportiu que tinguin com a objectiu el foment de la pràctica esportiva o la seva promoció.
Aquestes Bases Reguladores van ser objecte de publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de data 11 de juny de 2020

Darrera actualització: 04.07.2022 | 12:58