15 ORDENANÇA FISCAL TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA

Darrera actualització: 30.12.2022 | 12:49