12 ORDENANÇA FISCAL TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSOL, EL SOL I LA VOLADA DE LA VIA PUBLICA

Darrera actualització: 28.08.2019 | 13:19