28 ORDENANÇA FISCAL TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS , UTILITZACIÓ I REALITZACIÓ D'ACTIVITATS AL LOCAL POLIVALENT DE LA PLAÇA DE LA MEL

Darrera actualització: 30.12.2022 | 12:11