23 ORDENANÇA FISCAL TAXA PER LA PRESTACIO DE SERVEIS EN LES PISTES DE TENNIS MUNICIPALS I ALTRES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Darrera actualització: 28.08.2019 | 13:19