17 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA I ALTRES PROVEÏMENTS

Darrera actualització: 28.08.2019 | 13:19