15 ORDENANÇA FISCAL TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA

Darrera actualització: 05.02.2022 | 00:29