15 ORDENANÇA FISCAL TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA

Darrera actualització: 28.08.2019 | 13:19