15 ORDENANÇA FISCAL TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA

Darrera actualització: 16.08.2021 | 10:26