12 ORDENANÇA FISCAL TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSOL, EL SOL I LA VOLADA DE LA VIA PUBLICA

Darrera actualització: 30.12.2022 | 11:46