11 ORDENANÇA FISCAL TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS OESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PUBLICA

Darrera actualització: 28.08.2019 | 13:19