Participació ciutadana

L'Ajuntament de Balsareny promou la informació pública i la participació ciutadana en l'elaboració i la revisió de les normes i els reglaments de competència municipal, d'acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

A través d'aquest apartat podreu veure quins són els procediments oberts i el seu estat de tramitació, així com en quins moments i de quina manera podreu participar-hi.

Accedir a la plataforma de participació 

CONSULTA PRÈVIA PÚBLICA DEL REGLAMENT REGULADOR DEL PROCÉS PARTICIPATIU EN ELS PROCESSOS PARTICIPATIUS


Podeu consultar la docmentació adjunto en relació a l'Acord JGL d'inici d'expedient i nomenament de comissió d'estudi, el document de consulta pública prèvia i document de treball reglament de pressupost participatiu. 

Darrera actualització: 16.09.2019 | 12:02
Darrera actualització: 16.09.2019 | 12:02