CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU , MITJANÇANT OPOSICIÓ, PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA DE VIGILANT

Dimarts, 12 de març de 2024

Mitjançant Decret d’Alcaldia 2024/147, de 26 de febrer de 2024, s’han aprovat les bases reguladores i la convocatòria selectiva de provisió, mitjançant nomenament de funcionari/ària interí/ina, pel sistema d’oposició, una plaça del lloc de treball de l’Escala d’Administració Especial, Subescala Serveis Especials, Categoria Vigilant (grup declassificació E).

Presentació de documentació del 7 al 27 de març de 2024

Darrera actualització: 12.03.2024 | 13:41