Balsareny

Balsareny
  • MIDA DEL TEXT + = -

21:02  |  20/10/2019

Data i hora oficial

El temps

Llar d'infants Sant Marc

Qui sóm

 

La llar d’Infants Municipal  Sant Marc de Balsareny és un servei educatiu municipal que té com objectiu  prendre cura de tot el seu desenvolupament a nivell afectiu, social i educatiu. Tasca que continuarà després al parvulari.

L’oferta es destina a nens entre quatre mesos i tres anys.

 

On sóm

A la carretera de Moià  número 4

 

 

Ens definim com un centre:

-          democràtic: la Llar educarà en el pluralisme, els valors democràtics i la tolerància, acceptant i respectant la diversitat de cultures que conviuen al nostre entorn..

-          català: la llengua vehicular i la d'aprenentatge és el català. Es recull la tradició catalana en el fet de celebrar les festes, remarcant-ne els aspectes populars i no els continguts religiosos.

-          laic : la Llar és aconfessional respecte a totes les religions a la vegada que respectuosa amb totes elles, i de manera especial les que practiquin els membres de la comunitat educativa.

 

Va començar a funcionar el curs 76-77 per a iniciativa de l'AMPA del CEIP Guillem de Balsareny. L'Ajuntament se'n va fer càrrec creant una aula per a nens de dos a quatre anys. En funció de la demanda es va anar ampliant.

 

El nostre principal objectiu es basa en la formació i l'educació integral de l'individu.

El treball que es realitza és planificat i organitzat de cara a ajudar a alumne a progressar el màxim possible. Es potencia l'autoestima, la sociabilitat, la interrelació entre infants del mateix grup i de diversos grups i entre els infants i els adults.

Es fomenta un aprenentatge basat en la pròpia activitat afavorint l'experimentació, la descoberta i l'observació en situacions diverses.

Cada classe té espais individuals, de grup i comuns.

Partim de la base que l'alumne té un paper actiu en l'aprenentatge, ell és qui construeix el coneixement.

Hem d'ajudar-los a comprendre la realitat  i a esdevenir capaços d'actuar-hi.

Hem d'estimular els valors col·laborant a construir una societat democràtica que es basi en la solidaritat, en el respecte i el desenvolupament d'unes actituds de diàleg.

 

El mestre l'ajuda a construir-se'l :

-          actuant  com a orientador, dinamitzador i motivador.

-          avaluant periòdicament per tal d'adequar i organitzar les activitats.

-          prescrivint un conjunt d'estratègies dirigides a organitzar els aprenentatges que fan els alumnes.

-          creant les condicions necessàries per que l'alumne construeixi l'aprenentatge.

-          creant un ambient agradable, equilibrat i harmònic per que l'alumne pugui relacionar les vivències que té i fomentar la curiositat.

-          oferint models de referència.

-          creant situacions on es vegi la necessitat d'aprendre.

 

Es respectarà la individualitat de cada infant a partir de les seves necessitats i interessos. La Llar està oberta a infants amb necessitats educatives especials per tal d'afavorir la seva integració al grup i a la societat.

En la tasca que portem a terme intervenen d'una manera molt important tant la família com l'escola. Els pares s'han de sentir acollits i respectats.

  • llar d'infants sant marc

Butlletí digital

Vols rebre els titulars, l’agenda d’activitats i els anuncis oficials a la teva bústia de correu? Apunta-t’hi!

DONAR-SE D'ALTA