Sol.licitud per donar-se d´alta al padró

Document que acredita la inscripció al padró municipal d´habitants.

Procediment administratiu que seguirà el tràmit:
-Els serveis administratius  gestionen i formulen el Full d´alta al Padró municipal i després l´hauran de signar les persones interessades

Cal aportar:

  • 1.Si sou de nacionalitat espanyola, el DNI o passaport.Si sou de nacionalitat estrangera , la targeta de residència o de treball, el passaport o document d´identitat. Els menors, el DNI o el llibre de familia o passaport on constin.
  • 2. A més , cal portar qualsevol dels documents següents: contracte de lloguer i escriptures de propietat.

    Si es tracta d´una incorporació a una unitat familiar que ja existeix, cal la conformitat signada d´una persona major d´edat que visqui en el mateix domicili

  • Sol.licitud d'alta al padró [ DESCARREGAR ]

Canals de tramitació:

  • Presencial

SECRETARIA PADRÓ D'HABITANTS

Plaça de l´Ajuntament, núm.2 - 08660 Balsareny
Telèfon:938396100
Fax: 938200422
Adreça electrònica: balsareny@balsareny.cat
Lloc web: www.balsareny.cat/
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 24.09.2019 | 15:48