Llicència de parcel.lació, segregació o agregació

Cal sol.licitar-la de forma prèvia a la tramitació de qualsevol segregació o parcel.lació. La parcel.lació acredita que aquesta s´ajusta a la legislació urbanística vigent . La parcel.lació divideix una finca urbana o urbanitzable en dos o més finques o lots, que en tot cas han de ser d´una extensió igual o superior al de la unitat mínima urbanística.

Procediment administratiu:
1.Incoació o inici  de  l´expedient
2.Emissió dels informes  tècnics i jurídics 
3.Proposta del regidor -delegat de l´àrea
4.Resolució de l´expedient per part de l´òrgan municipal competent: Junta de Govern Local

Quin cost té:

60€

Cal aportar:

  • Fotocòpia de l'escriptura de la finca matriu
  • Model instància

  • Plànol a escala de la finca matriu i de les finques resultants
  • Memòria descriptiva de la parcel·lació proposada

Canals de tramitació:

  • Presencial

Darrera actualització: 17.08.2020 | 22:34