Informe de disponibilitat d'habitatge

Document que emet la Generalitat sobre la disponibilitat i l'adequació d'un habitatge d'una persona que resideix a l'estat i està tramitant el reagrupament d'algun familiar que viu a l'estranger.

Procediment administratiu:

-La persona interessada ha de presentar la sol.licitud d'informe de disponibiltat d'habitatge a l'Ajuntament.
-L'Ajuntament elaborarà una proposta d'informe, que trametrà a la Generalitat, conjuntament amb la sol.licitud de la persona interessada via EACAT.
-Un cop rebuda la proposta d'informe, la Generalitat elaborarà l'informe final, tenint en compte l'aportat per l'ens municipal. Aquest informe es notificarà a l'Oficina d'Estrangers i s'enviarà a la persona estrangera sol.licitant  per correu certificat a l'adreça que hagi fet constar en el formulari de sol.licitud. Comunicarà també la resolució final a l'ens municipal que l'ha tramitat a través de l'EACAT.

Pagament:

60 euros mitjançant el model d'autoliquidació  de la taxa  certificat de reagrupament familiar.

Per més informació pots consultar la pàgina del Departament de Benestar i Familia de la Generalitat de Catalunya

Quin cost té:

60€

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada , que ha d'estar inscrita en el Padró d'Habitants, en el domicili en el qual demana el certificat

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

SERVEIS ADMINISTRATIUS (Aj.)

Plaça de l´Ajuntament, núm.2 - 08660 Balsareny
Telèfon:938396100 - 938396511
Fax: 938200422
Adreça electrònica: balsareny@balsareny.cat
Lloc web: www.balsareny.cat/
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 02.09.2019 | 16:18