Balsareny

Balsareny
 • MIDA DEL TEXT + = -

13:09  |  16/01/2019

Data i hora oficial

El temps

Casament civil

Informació referent als tràmits necessaris per contraure matrimoni civilCom iniciar el tràmit


Presencial

On es fa

 • Títol

  JUTJAT DE PAU
 • Adreça

  Plaça Ajuntament, 2
 • Codi postal

  08660
 • Telèfon

  938396100
 • Fax

  938200422

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

 • Certificacions literals de naixement de cadascun dels contraents ( cal sol.licita´ls en el registre civil del lloc de naixement)
 • Certificats d´empadronament dels Ajuntaments dels pobles en què hagin residit els contraents en els dos últims anys ( cal fer constar que s´ha estat al domicili des de fa més de dos anys, o en el seu cas, el temps de residència)
 • Fe de vida i estat dels dos contraents ( a sol.licitar en el Registre Civil del lloc de residència)
 • Fotocòpia del DNI dels contraents
 • En el supòsit que un dels contribuents ( o els dos), siguin menors d´edat ( menys de 18 anys complerts) cal seguir aquests dos tràmits diferents per dispensar aquest impediment:
  • si és major de 16 anys, els seus pares ( o un d´ells) o el seu representant legal, poden concedir-li l´emancipació, davant l´encarregat del Registre Civil o Notari.
  • si és menor de 16 anys ( però major de 14) haurà d´atorgar aquesta dispensa el Sr. Jutge de Primera Instància del partit, previ escoltar a l´interessat i als seus pares o legal representant.
 • Presentar un testimoni major d´edat ( només en el cas de que algun dels contraents hagi residit en els últims dos anys, o menys temps, en poblacions o ciutats de més de 25.000 habitants, aportant DNI)
 • El que hagués estat casat amb anterioritat, haurà d´aportar certificació literal de matrimoni en la qual consti la inscripció marginal de divorci o nulitat del mateix.I si fos vidu certificat de defunció del conjuge difunt i certificat de matrimoni.

 

Un cop completat, i en el seu cas, aprovat l´expedient i posats d´acord amb el Sr. Jutge, sobre el dia i hora de celebració del matrimoni, haurà de personar-se a la sala d´audiència amb dos testimonis majors d´edat ( aportant el DNI

Si haguessin sol.licitat contraure matrimoni en un Jutjat de Pau de la comarca, un cop aprovat l´expedient, aquest es remetrà al Jutjat i hauran de posar-se d´acord amb el Sr. Jutge sobre el dia i hora de celebració del matrimoni
Data de modificació: 06/05/2015 14:30:12

 • Enviar Enviar
 • Imprimir Imprimir