Balsareny

Balsareny
  • MIDA DEL TEXT + = -

15:03  |  29/03/2020

Data i hora oficial

El temps

Informe de disponibilitat d'habitatge

Document que emet la Generalitat sobre la disponibilitat i l'adequació d'un habitatge d'una persona que resideix a l'estat i està tramitant el reagrupament d'algun familiar que viu a l'estranger


QUI HO POT DEMANAR

La persona interessada , que ha d'estar inscrita en el Padró d'Habitants, en el domicili en el qual demana el certificat


Com iniciar el tràmit


Presencial

OBSERVACIONS

Procediment administratiu:

-La persona interessada ha de presentar la sol.licitud d'informe de disponibiltat d'habitatge a l'Ajuntament.
-L'Ajuntament elaborarà una proposta d'informe, que trametrà a la Generalitat, conjuntament amb la sol.licitud de la persona interessada via EACAT.
-Un cop rebuda la proposta d'informe, la Generalitat elaborarà l'informe final, tenint en compte l'aportat per l'ens municipal. Aquest informe es notificarà a l'Oficina d'Estrangers i s'enviarà a la persona estrangera sol.licitant per correu certificat a l'adreça que hagi fet constar en el formulari de sol.licitud. Comunicarà també la resolució final a l'ens municipal que l'ha tramitat a través de l'EACAT.

Pagament:

60 euros mitjançant el model d'autoliquidació de la taxa certificat de reagrupament familiar

On es fa

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

 

-Sol.licitud d'informe de disponibilitat d'habitatge
-Contracte de lloguer o escriptura de l'habitatge
-Passaport o NIE vigent

-Per més informació pots consultar la pàgina del Departament de Benestar i Familia de la Generalitat de Catalunya
Data de modificació: 27/09/2018 13:33:10

  • Enviar Enviar
  • Imprimir Imprimir