Balsareny

Balsareny
  • MIDA DEL TEXT + = -

16:10  |  17/11/2018

Data i hora oficial

El temps

Sol.licitud pel canvi de titular llicència d´obres

Sol.licitud pel canvi de titular d´una llicència d´obres ja concedida


NORMATIVA

Art 179 del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol pel qual s´aprova el Text Refòs de la Llei D´Urbanisme de Catalunya


Com iniciar el tràmit


Presencial

OBSERVACIONS

Procediment administratiu que seguirà el tràmit:
1.Incoació o inici de l´expedient
2.Emissió dels informes d´Urbanisme
3.Acord de l´òrgan municipal competent: Junta de govern local
4.Notificació de l´acord a les persones interessades

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

Model general d´instància

 
Data de modificació: 23/08/2018 19:04:42

  • Enviar Enviar
  • Imprimir Imprimir