Balsareny

Balsareny
  • MIDA DEL TEXT + = -

09:29  |  26/05/2020

Data i hora oficial

El temps

Sol.licitud de canvi de domicili

Document per sol.licitar que es modifiqui el canvi de domicili en el padró.


NORMATIVA

Art 15 i següents de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local
Art.103 del Reglament de demarcació i població


Com iniciar el tràmit


Presencial

OBSERVACIONS

Procediment administratiu a seguir:
Enregistrada d´entrada la documentació es procedirà a la seva verificació pels serveis administratius i posteriorment a gravar informàticament aquest canvi de domicili en el Padró Municipal d´Habitants

On es fa

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

S´ha d´imprimir i omplir l´imprès que hi ha a continuació. L´imprès s´ha de portar personalment a l´Ajuntament. És gratuït.

 

Sol.licitud canvi de domicili
Data de modificació: 16/01/2020 11:42:41

  • Enviar Enviar
  • Imprimir Imprimir