Balsareny

Balsareny
 • MIDA DEL TEXT + = -

22:57  |  20/10/2020

Data i hora oficial

El temps


BIBLIOTECA MUNICIPAL PERE CASALDÀLIGA

 • biblioteca

  biblioteca

 • biblioteca

  biblioteca

 • biblioteca

  biblioteca

 • biblioteca

  biblioteca

 • biblioteca

  biblioteca

INFORMACIÓ GENERAL 
La Missió
La missió de la Biblioteca Pere Casaldàliga de Balsareny és facilitar l’accés lliure i sense límits al coneixement, a la cultura, a la informació i al lleure i ser un referent cultural de la població de Balsareny.

Com a servei públic englobat dins el Sistema de Lectura Pública de Catalunya, garanteix la igualtat d’oportunitats en l’accés a la informació, oferint serveis que s’adapten a les necessitats i expectatives de tota la població.
La visió

La biblioteca esdevindrà el motor cultural i de lleure per excel·lència del municipi.

Disposant dels darrers avenços tecnològics i d’una amplia gamma de serveis, la biblioteca permetrà que tota la població pugui satisfer les seves necessitats informatives, formatives i de lleure.

Pretén ampliar el seu personal per procurar una atenció personalitzada, acurada, ràpida i eficaç.

Es proposa incorporar nous serveis (tant físics com virtuals) per donar resposta a qualsevol demanda específica dels seus usuaris.

L’objectiu és millorar la qualitat de vida de tota la població atesa, promocionant el gust per la lectura, contribuint a l’alfabetització informacional de la població per esborrar la fractura digital, i fomentant valors de respecte, tolerància i bona convivència per formar uns ciutadans més lliures i democràtics.

 


OBJECTIUS


Optimitzar l’ús dels recursos de la biblioteca: mitjançant aquests objectius operacionals:

 

-Detectar les necessitats informatives mitjançant enquestes de necessitats a la població i l’anàlisi de les estadístiques de consulta i préstec anuals

-Promocionar els serveis de la biblioteca mitjançant la creació de guies de lectura temàtiques, guies de serveis actualitzades, difusió en els mitjans de comunicació locals (ràdio, premsa i televisió), i la realització d’activitats de foment de la lectura (clubs de lectura, hora del conte, etc.)

-Donar a conèixer la pàgina web de la biblioteca composta per diferents espais destinats a tots els col·lectius als quals adreça els seus serveis: espais per joves, immigrants, mestresses de casa, estudiants, autoformació, etc.

Ser un referent clau en el suport per a l’aprenentatge, el coneixement i com a espai d’informació: mitjançant aquests objectius operacionals

-Avaluar el projecte biblioteca-escola posat en marxa al 2004 per ajudar a consolidar els coneixements dels alumnes de l’escola pública de Balsareny sobre el funcionament i l’ús dels recursos de la biblioteca per fer-los més autosuficients en la recerca d’informació.

-Consolidar els centres d’interès existents (racó dels pares, novel·la històrica, etc.) i crear-ne de nous (Espai d’informació turística local, fons sobre la festa local “Els traginers de Balsareny”)

-Oferir més cursos d’alfabetització informacional per evitar la fractura digital de la població. Ampliant la oferta existent que actualment es porta a terme mitjançant els cursos d’internet per a gent gran a través de la dinamització dels telecentres.

Esdevenir un veritable servei d’integració ciutadana: mitjançant aquests objectius operacionals

-Crear un centre d’interès adreçat al col·lectiu de les dones

-Establir convenis de col·laboració amb altres serveis municipals dedicats a l’acollida i integració d’immigrants (Assistents socials i Càrites)

-Recolzar i donar a conèixer les creacions d’artistes locals (pintors, escriptors, fotògrafs..

 
ACTIVITATS

 

Hora del conte

 La biblioteca prepara un conte pels més menuts el darrer dimecres de cada mes

 

Tallers i cursos

 Si vols aprendre a fer moltes coses, passa´t per la biblioteca i apunta´t a fer papiroflexia, fotografia, dibuix, navegar per internet, treballs manuals i moltes coses més.

 

Bibliopiscina

 Vine a partir del dia 10 de juny a la piscina de Balsareny i gaudiràs de tota la lectura que més t´agrada: novel·les, revistes, còmics, guies de viatge, contes aquàtics, i tot el que et puguis imaginar

Xerrades

 

Periòdicament la biblioteca organitza tot tipus de xerrades i col·loquis de la màxima actualitat. Parlem sobre immigració, minories ètniques, noves tecnologies, la situació de les dones, la societat de la informació i molts altres temes que interessen als nostres usuaris

 

Exposicions

 També fem exposicions amb motius diversos: efemèrides, festes locals, les estacions de l’any, manualitats, fotografies, etc.

 

Curs de Català

 Cada any a partir del mes de setembre i fins el juny, impartim un curs de català gratuït adreçat a persones que vulguin aprendre i/o perfeccionar el nostre idioma.

El curs s’imparteix cada dissabte de 12 a 13 hores i tothom hi és ben rebut.

 

 

FORMACIÓ D´USUARIS

 

Projecte biblioteca escola


La biblioteca va posar en marxa a l’any 2004 un programa de formació d’usuaris escolars que es porta a terme cada any amb molt d’èxit

Els objectius principals del projecte biblioteca-escola són els següents:  

1. Crear i fomentar en els nens i nenes l’hàbit i el gust de llegir, d’aprendre i d’utilitzar les biblioteques al llarg de tota la vida.

2. Ensenyar a l’alumnat les habilitats per buscar, avaluar i utilitzar la informació en qualsevol suport o mitjà.

3. Conèixer les diferents fonts d’informació (documentals i virtuals) i els diferents suports, i la varietat de materials que hi ha a la biblioteca.

4. Ensenyar a formular amb precisió les seves demandes informatives i a ser autosuficients en la cerca d’informació.

5. Conèixer els serveis de la biblioteca i les seves normes de funcionament.

6. Fomentar l’ús dels recursos de la biblioteca i els seus serveis.

 

fitxes formatives

“Els exploradors de biblioteques” de la Diputació de Barcelona (PDF)

 
SERVEIS


Préstec: la biblioteca té servei de préstec adreçat a tots els usuaris amb el carnet, que poden disposar de tot aquellmaterial que no estigui exclòs de préstec. Des del mes d’Octubre del 2001 funciona de forma automatitzada. Es fa també préstec interbibliotecari i préstec a domicili a tothom qui ho sol·liciti.

 

Informació i referència: la informació és part important dels serveis de la biblioteca. S’intenta respondre a totes les qüestions plantejades al servei (ja siguin per telèfon, per e-mail o en persona), emprant bàsicament el fons (ja sigui el de la mateixa biblioteca o el de les biblioteques de la xarxa, a través sobretot del préstec interbibliotecari ) o els recursos electrònics disponibles. A més a més, la biblioteca és un punt d’informació clau quan es tracta de temes locals (el poble, les festes, els actes, etc).

 

Accés a Internet: la biblioteca disposa de tres punts d’accés a Internet. 1 posat per la Diputació de Barcelona i 2 per la Generalitat de Catalunya, que són també Telecentres que compten amb eines d’ofimàtica de lliure accés.

 

Fons bibliogràfic: la biblioteca disposa d’un fons modern i atractiu per a totes les edats. Així com també, d’una col·lecció local que aplega tot el que fa referència a Balsareny i a la comarca del Bages (autors balsarenyencs,

dossiers de la Festa dels Traginers, revistes locals i comarcals, publicacions periòdiques, dossier de retalls de

premsa sobre el poble, mapes, plànols, fotografies, postals, cartells, audiovisuals, etc.

 

Secció de recursos audiovisuals: des de l’any 2005 tenim a la disposició de tothom un ampli fons de pel·lícules, documentals, música, etc, que es pot visualitzar a la biblioteca o bé es pot treure en préstec

 

Col·lecció local:La Biblioteca conserva, en una secció especial, un fons d’obres de Pere Casaldàliga, fill de Balsareny. 

 

Racó de pares, es troba a l’entrada de la biblioteca diferenciat de la resta de fons per fer-lo més accessible

 

Punt d’Informació de la Comunitat Europea: La biblioteca forma part dels punts d’Informació Europea. L’usuari pot trobar qualsevol informació referent al tema, ja que rebem tot el que es va publicant.


NORMATIVA D’ÚS


La biblioteca té com a missió facilitar l’accés lliure i sense límits al coneixement, al pensament, a la cultura i a la informació. Per assolir els seu objectiu la biblioteca posa a l’abast dels ciutadans llibres i altres documents en diferents suports i tecnologies tant per a la consulta i utilització en el propi recinte, com a l’exterior fent ús del servei de préstec.

 

L’accés a aquest servei cultural és lliure, gratuït i obert a tothom.

 

Per tal de facilitar aquest servei a tots els ciutadans i ciutadanes s’ha elaborat aquesta normativa d’us, i es demana als usuaris de la biblioteca que la segueixin i respectin.

 
La biblioteca és oberta al públic els dies i les hores que s’estableixi i s’indiqui en cada moment. Poden utilitzar els serveis de la biblioteca totes les persones de qualsevol edat.

 
Els infants fins a 5 anys hi han d’anar acompanyats d’una persona adulta, per tal d’atendre’ls degudament.


L’horari per al públic infantil menor de 16 anys és fins a les 7 de la tarda. A aquesta hora la biblioteca tanca la secció infantil per permetre a la resta d’usuaris adults un mínim de silenci per la concentració i l’estudi

 
Per al bon funcionament de la biblioteca, cal respectar el silenci i l’ordre i no ocasionar molèsties als altres usuaris.


Per tal de respectar aquest silenci i ordre la biblioteca s’ha d’utilitzar de forma individual. Aquesta norma també és vàlida per als punts de consulta a Internet que són unipersonals.

 
Per raons de seguretat i d’higiene, dins la biblioteca no es pot fumar ni prendre cap aliment o beguda.

 
No es poden bellugar les cadires del seu lloc.

 
Cal desconnectar els telèfons mòbils, o posar-los amb silenciador, durant la permanència a la biblioteca.

 

La sala de lectura serveix per a consultar els fons de la biblioteca. Per tant, es prioritzaran els usuaris que facin ús d’aquests fons.

 
Els usuaris poden accedir lliurement a la col·lecció. Només hi ha certes restriccions d’accés per a alguns documents valuosos o de característiques especials.

 
L’usuari pot retornar directament les enciclopèdies a les prestatgeries.
Pel que fa a la resta d’obres, cal deixar-les als llocs que la biblioteca destina a aquesta finalitat (taula del lector, taulell, carro).

 
Els usuaris poden endur-se’n en préstec tots els documents de la biblioteca, excepte aquells que, per les seves característiques, siguin exclosos explícitament.

 
En el cas de la pèrdua o deteriorament d’un document, l’usuari haurà de restituir-lo o bé abonar la taxa o preu corresponent que s’estableixi.

 
El retard en la devolució dels documents es penalitzarà amb l´exclusió del préstec, durant un temps equivalent al del retard.


Tots els serveis de la biblioteca són gratuïts.

 
La biblioteca no es fa responsable dels objectes personals dels usuaris que hauran de tenir-ne pròpia cura.


El personal responsable de la biblioteca pot demanar la identificació del lector quan ho cregui necessari i expulsar del recinte, de forma temporal o permanent, a aquelles persones que incompleixin aquesta normativa d’us o d’altres normes elementals de convivència, civisme i utilització de bens públics.

 
EL CARNET

El carnet de la biblioteca és totalment gratuït i permet que cada usuari s’emporti a casa el següent material:

·     6 llibres durant 21 dies

·     3 revistes (excepte el darrer número de la publicació) durant 7 dies

·     2 vídeos (VHS, DVD) durant 7 dies

·     2 CD de música durant 7 dies

 

Si en el termini establert no heu pogut retornar el material podeu demanar fins a dues pròrrogues.

Les renovacions es poden fer personalment o bé per telèfon, sempre que no hi hagi cap altre usuari que hagi fet una reserva

Les obres de referència (enciclopèdies i diccionaris) estan exclosos i no poden sortir en préstec.

 

A través  del web de la biblioteca podeu accedir a les gestions en línia (consultes de catàlegs)  i utilitzar les diferents eines d'informació ( sol.licitud del carnet, reserves, renovacions) agenda, serveis que ofereix, etc.

 

NORMES DELS TELECENTRES

- La utilització dels ordinadors i d’internet és gratuïta, només cal tenir el carnet de la biblioteca

- Els telecentres només poden ser utilitzats per persones adultes (majors de 18 anys) i menors acompanyats d’un adult

- Els usuaris han d’omplir una fitxa amb les següents dades: data, nom i cognoms, pàgines consultades, hora d’inici, hora de finalització, i número d’ordinador que utilitzen

- No està permès menjar ni consumir begudes mentre es faci ús dels ordinadors

- No es poden connectar més de dues persones alhora

- És obligatori guardar silenci per no molestar la resta d’usuaris de la biblioteca

- No es poden instal·lar programes d’internet als ordinadors ni descarregar pel·lícules, software, música i obres protegides pels drets d’autor

- Està prohibit consultar pàgines amb continguts pornogràfics, racistes o violents

- Els Telecentres no estan pensats per accedir a jocs en línia, xats ni pàgines similars per la qual cosa no utilitzaran com a centre lúdic

- El temps de connexió serà de ½ hora com a màxim sempre que hi hagi usuaris esperant

- Les prioritats d’ús dels equips són:

 Projectes de teletreball, formació i teleformació
 Cerca de feina/orientació professional

 Realització de treballs i activitats acadèmiques

 Autoaprenentatge

 - Si necessiteu enviar o rebre e-mails, el personal del Telecentre us pot ajudar a configurar una bústia personal gratuïta que podreu consultar des de qualsevol ordinador connectat a Internet.

- Si es detecta un ús diferent de l’acordat el responsable de la biblioteca es reserva el dret d’expulsar l’usuari i se li prohibirà l’entrada i l’ús de les instal·lacions.

 

 


ADREÇA

Nord, 3

CODI POSTAL

08660

POBLACIÓ

Balsareny

TELÈFON

938 396 260

CORREU-E

b.balsareny@diba.cat

WEB

http://bibliotecavirtual.diba.cat/detall-biblioteca/-/journal_content/56_INSTANCE_2r6Q/346697/423256

HORARI

Tarda: de dilluns a divendres de 16:00 a 20:30 h
Matí: dijous i dissabte de 10:00 a 13:30 h

A l'estiu el dissabte la biblioteca romandrà tancada.

NIF

P0801800D

PERSONA RESPONSABLE

Directora: Núria Puigivila Vinyeta


Data de modificació: 24/03/2017 11:49:23

 • Enviar Enviar
 • Imprimir Imprimir