Balsareny

Balsareny
  • MIDA DEL TEXT + = -

14:41  |  29/03/2020

Data i hora oficial

El temps

Convocatòria plaça d'auxiliar administratiu

01/08/2019

Per decret d’alcaldia de 24 de juliol de 2019 s’han aprovat les bases reguladores i la convocatòria per cobrir la plaça, mitjançant sistema de concurs oposició, torn lliure, d’auxiliar administratiu d’administració general, com a funcionari/ària de carrera d’aquest Ajuntament.

 

En el Butlletí Oficial de la Província de data 1 d’agost de 2019, i en el web municipal de l'Ajuntament de Balsareny apareixeran íntegrament publicades les bases de la convocatòria referenciada anteriorment.

 

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Els successius anuncis d'aquesta convocatòria, quan procedeixin de conformitat amb les bases, es publicaran al web municipal www.balsareny.cat

 
Bases reguladores de la convocatòria

 

 Model sol·licitud


Data límit presentació: 21  d'agost de 2019Data de modificació: 01/08/2019 11:27:25

  • Enviar Enviar
  • Imprimir Imprimir