Convocatòria per la concessió de subvencions a entitats d'àmbit cultural (línia 1) 2023

Per acord del Ple, de data 28 de maig de 2020, van ser aprovades les Bases Reguladores Generals per a l’atorgament, per part de l’Ajuntament, a través de l’àrea de cultura, de subvencions destinades a finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu el foment, l’organització i/o la pràctica de projectes, activitats i serveis culturals.
Aquestes Bases Reguladores van ser objecte de publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de data 11 de juny de 2020.

Destinada a finançar la pràctica de projectes/activitats que tinguin com a objectiu el foment, l'organització i/ o pràctica de projectes , activitats i serveis culturals

El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 10 d'abril i finalitza el dia 2 de maig de 2023

Darrera actualització: 05.04.2023 | 13:46