Convocatòria per a la concessió de subvencions per activitats esportives individuals no professionals exercici 2023

Per acord del Ple de data 6 de febrer de 2020, van ser aprovades les Bases Reguladores Generals per a l’atorgament, per part de l’Ajuntament, a través de les àrees d’esport i hisenda, de beques destinades a la concessió de beques esportives individuals per a esportistes no professionals del municipi de Balsareny.
Aquestes Bases Reguladores van ser objecte de publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) en data 20 de febrer de 2020.

Destinada a finançar activitats esportives individuals desenvolupades al llarg de l'any 2023 per a persones de Balsareny, a partir de 16 anys, que no siguin esportistes professionals i disposin de fitxa federativa en vigor

El termini de presentació de sol·Licituds comença el dia 10 d'abril i finalitza el dia 2 de maig de 2023

Darrera actualització: 05.04.2023 | 13:08