Convocatòria per a la concessió de subvencions per activitats esportistes individuals no professionals exercici 2022

Per acord del Ple de data 6 de febrer de 2020, van ser aprovades les Bases Reguladores Generals per a l’atorgament, per part de l’Ajuntament, a través de les àrees d’esport i hisenda, de beques destinades a la concessió de beques esportives individuals per a esportistes no professionals del municipi de Balsareny.
Aquestes Bases Reguladores van ser objecte de publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) en data 20 de febrer de 2020.

Darrera actualització: 13.06.2022 | 11:15