Convocatòria per a la concessió de subvencions per a la pràctica de l'esport d'infants i joves exercici 2023

Per acord del Ple de data 6 de febrer de 2020, van ser aprovades les Bases Reguladores Generals per a l’atorgament, per part de l’Ajuntament, a través de les àrees d’esport i família, de beques esportives destinades al foment i promoció de la pràctica esportiva extraescolar d’infants i joves del municipi d’entre 3 i 17 anys.

Aquestes Bases Reguladores van ser objecte de publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) en data 20 de febrer de 2020.

Destinada a finançar la pràctica d'algun esport, desenvolupat al llarg de l'any 2023, per a infants i joves del municipi d'entre 3 i 17 anys, prioritzant el nivell de renda familiar

El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 10 d'abril i finalitza el dia 2 de maig de 2023

Darrera actualització: 05.04.2023 | 13:15