Convocatòria per a la concessió de subvencions per a la pràctica de l'esport d'infants i joves exercici 2022

Per acord del Ple de data 6 de febrer de 2020, van ser aprovades les Bases Reguladores Generals per a l’atorgament, per part de l’Ajuntament, a través de les àrees d’esport i família, de beques esportives destinades al foment i promoció de la pràctica esportiva extraescolar d’infants i joves del municipi d’entre 3 i 17 anys.

Aquestes Bases Reguladores van ser objecte de publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) en data 20 de febrer de 2020.

Darrera actualització: 13.06.2022 | 11:21