Convocatòria per a la concessió de subvencions en matèria educativa i extraescolar linia1: llibres de text 2023

Per acord del Ple de data 28 de maig de 2020, van ser aprovades les Bases Reguladores Generals per a l’atorgament, per part de l’Ajuntament, a través de les àrees d’ensenyament i família, de beques destinades a la concessió d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic escolar per a infants i joves del municipi de Balsareny.
Aquestes Bases Reguladores van ser objecte de publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) en data 11 de juny de 2020.

Destinada a finançar  l'adqusició de llibres de text i material didàctic d'educació, infantil, primària i secundària, dels infants escolaritzats a Balsareny o centres de referència, prioritzant el nivell de renda familiar

El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 1 de juny  i finalitza el dia 8 de setembre de 2023

Darrera actualització: 05.04.2023 | 13:27