Convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats d'àmbit esportiu (línia 2) 2023

Per acord del Ple, de data 28 de maig de 2020, van ser aprovades les Bases Reguladores Generals per a l’atorgament, per part de l’Ajuntament, de subvencions destinades a finançar projectes/activitats d’entitats d’àmbit esportiu que tinguin com a objectiu el foment de la pràctica esportiva o la seva promoció.
Aquestes Bases Reguladores van ser objecte de publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de data 11 de juny de 2020

Destinada al foment de l'esport amb el finançament d'activitats que portin a terme entitats municipals durant l'any 2023

El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 10 d'abril i finalitza el dia 2 de maig de 2023

Darrera actualització: 05.04.2023 | 13:36