Procés selectiu provisió interna plaça educador/a social. Convocatòria tancada

Mitjançant decret alcaldia de data 21 d'octubre de 2020 s'ha aprovat les bases reguladores de la provisió i convocatòria pública de la provisió interina  d'una plaça educador/a social

REQUISITS PREVISTOS A LES BASES, CAL DESTACAR:

Titulació de grau o diplomat en Educació Social o titulació equivalent

Estar en possessió del certificat de nivell C1 de català

Permís de conduir

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR:

  • Fotocòpia DNI
  • Fotocòpia de titulació
  • Fotocòpia documentació acreditativa de mèrits( vida laboral+full salari i/o contracte+ cursos realitzats)
  • Fotocòpia certificat nivell C1 català o equivalent
  • Currículum professional  o personal 
  • Certificat de serveis prestats i documentació acreditativa en cas d'experiència a l'Administració Pública
     

TERMINI DE PRESENTACIÓ:

  • Del 29/10/2020 al 18/11/2020
Darrera actualització: 04.11.2021 | 16:49