Procés selectiu provisió d'una plaça d'Auxiliar Administratiu i creació d'una borsa de treball. Convocatòria tancada

Mitjançant decret d'alcaldia nº 2021/62, de 15 de febrer de 2021, s'han aprovat les bases reguladores i la convocatòria, mitjançant sistema de concurs oposició, per a la provisió d'una plaça d'Auxiliar Administratiu integrada en el Grup de Classificació C2 Escala d'Adminstració General, Sots escala Auxiliar Administratiu/va i per la creació de la respectiva borsa de treball

Darrera actualització: 04.11.2021 | 16:50