Procés selectiu per a la provisió , en règim funcionarial, de quatre places de vigilant local i constitució de borsa de treball

Mitjançant Decret d’Alcaldia 2022/318, de 7 de juny de 2022, s’han aprovat les bases reguladores de la convocatòria pública de provisió, i creació d’una borsa d’aspirants, de quatre places vacants del lloc de treball de vigilant local

Darrera actualització: 17.03.2023 | 12:18