Procés selectiu peó manteniment, neteja i/o control d'accés a equipaments i instal·lacions municipals rubik 7. Convocatòria tancada

Mitjançant decret alcaldia de data 7 d'octubre de 2020 s'ha aprovat les bases reguladores de la provisió i convocatòria pública d'un lloc de treball de peó de manteniment, neteja i/o  control accés a equipaments i instal·lacions municipals.

REQUISITS PREVISTOS A LES BASES, CAL DESTACAR:

Estar inscrit/a al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). No haver estat contractat amb un contracte dins el Projecte RUBIK 6

Disposar de l’acreditació dels Serveis Socials de l’ajuntament de trobar-se en un dels supòsits de vulnerabilitat social.

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR:

  • Fotocòpia DNI
  • Fotocòpia del document d’alta o renovació de la demanda d’ocupació al SOC
  • Documentació acreditatiu de Serveis Socials

INFORMACIÓ, BASES I MODEL SOL·LICITUD:

TERMINI DE PRESENTACIÓ:

  • Del 17/10/2020 al 5/11/2020

La documentació relativa a aquesta convocatòria la trobaràs en l'apartat rosa de mà dreta 

Darrera actualització: 22.01.2021 | 13:41