Procés selectiu convocatòria, provisió interna , d'una plaça d'administratiu/va.

Mitjançant Decret d’Alcaldia número 2022/130, de 15 de març de 2022, s’ha aprovat la convocatòria, i les bases que la regulen, per a la provisió, pel sistema de promoció interna, d’una plaça d’Administratiu/va (grup C1)

Darrera actualització: 17.03.2023 | 12:06