Convocatòria de borsa de treball del lloc de Treballdor/a Familiar

Mitjançant Decret d’Alcaldia 2024/377, de 7 de maig de de 2024, s’ha aprovat les bases reguladores i la convocatòria selectiva urgent de creació d’una borsa detreball destinada a cobrir necessitats concretes derivades de substitucions, i/ovacants sobrevingudes, de caràcter temporal, per al lloc de treball de Treballador/a Familiar de l’àrea de Serveis Socials d’aquest Ajuntament, mitjançant sistema de concurs oposició.

Termini de presentació de documentació del dia 14 al 27 de maig de 2024

Darrera actualització: 15.05.2024 | 14:43