Subvencions

En aquesta pàgina trobareu tota la informació oficial relativa a Subvencions. És important destacar que, pel que fa als diferents processos de cada convocatòria, i a efectes del còmput dels terminis establerts, cal tenir en compte la data de publicació als diaris oficials, i no la data en què la informació sigui publicada al web.

Per trobar tota la informació relativa a les subvencions us podeu dirigir a la pàgina web del Ministeri d'Hisenda i accedir a la Base de Datos Nacional de Subvenciones

 • Subvencions per a activitats de serveis o turisme, hostalatge de turisme rural, restauració o comerços minoristes de nova creació 2023

  Per acord del Ple, de data 7 d’abril de 2022, van ser aprovades les Bases Reguladores Generals per a l’atorgament, per part de l’Ajuntament, de subvencions destinades a promocionar el petit comerç i activitats de servei o turisme, hostalatge de turisme rural, restauració i comerç minorista, de nova creació al municipi de Balsareny.
  Aquestes Bases Reguladores van ser objecte de publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de data 20 d’abril de 2022

 • Convocatòria de subvencions per a la promoció de cultiu de vinya 2023

  Per acord del Ple, de data 7 d’abril de 2022, van ser aprovades les Bases Reguladores Generals per a l’atorgament, per part de l’Ajuntament, de subvencions destinades a promocionar el cultiu sostenible de la vinya al terme municipal de Balsareny.
  Aquestes Bases Reguladores van ser objecte de publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de data 20 d’abril de 2022.

 • Convocatòria per a la concessió de subvencions en matèria educativa i extraescolar línia 3: Activitats d'estiu 2023

  Per acord del Ple de data 28 de maig de 2020, van ser aprovades les Bases Reguladores Generals per a l’atorgament, per part de l’Ajuntament, a través de les àrees d’esport i família, de beques destinades a ajudes per a la pràctica d’activitats extraescolars per a infants i joves del municipi de Balsareny
  Aquestes Bases Reguladores van ser objecte de publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) en data 11 de juny de 2020

 • Convocatòria per a la concessió de subvencions per a la pràctica de l'esport d'infants i joves exercici 2023

  Per acord del Ple de data 6 de febrer de 2020, van ser aprovades les Bases Reguladores Generals per a l’atorgament, per part de l’Ajuntament, a través de les àrees d’esport i família, de beques esportives destinades al foment i promoció de la pràctica esportiva extraescolar d’infants i joves del municipi d’entre 3 i 17 anys.

  Aquestes Bases Reguladores van ser objecte de publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) en data 20 de febrer de 2020.

 • Convocatòria per a la concessió de subvencions per activitats esportives individuals no professionals exercici 2023

  Per acord del Ple de data 6 de febrer de 2020, van ser aprovades les Bases Reguladores Generals per a l’atorgament, per part de l’Ajuntament, a través de les àrees d’esport i hisenda, de beques destinades a la concessió de beques esportives individuals per a esportistes no professionals del municipi de Balsareny.
  Aquestes Bases Reguladores van ser objecte de publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) en data 20 de febrer de 2020.

 • Convocatòria per a la concessió de subvencions en matèria educativa i extraescolar linia1: llibres de text 2023

  Per acord del Ple de data 28 de maig de 2020, van ser aprovades les Bases Reguladores Generals per a l’atorgament, per part de l’Ajuntament, a través de les àrees d’ensenyament i família, de beques destinades a la concessió d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic escolar per a infants i joves del municipi de Balsareny.
  Aquestes Bases Reguladores van ser objecte de publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) en data 11 de juny de 2020.

 • Convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats d'àmbit esportiu (línia 2) 2023

  Per acord del Ple, de data 28 de maig de 2020, van ser aprovades les Bases Reguladores Generals per a l’atorgament, per part de l’Ajuntament, de subvencions destinades a finançar projectes/activitats d’entitats d’àmbit esportiu que tinguin com a objectiu el foment de la pràctica esportiva o la seva promoció.
  Aquestes Bases Reguladores van ser objecte de publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de data 11 de juny de 2020

 • Convocatòria per la concessió de subvencions a entitats d'àmbit cultural (línia 1) 2023

  Per acord del Ple, de data 28 de maig de 2020, van ser aprovades les Bases Reguladores Generals per a l’atorgament, per part de l’Ajuntament, a través de l’àrea de cultura, de subvencions destinades a finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu el foment, l’organització i/o la pràctica de projectes, activitats i serveis culturals.
  Aquestes Bases Reguladores van ser objecte de publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de data 11 de juny de 2020.

Darrera actualització: 20.04.2022 | 13:45
Darrera actualització: 20.04.2022 | 13:45