Balsareny

Balsareny
  • MIDA DEL TEXT + = -

12:22  |  23/01/2020

Data i hora oficial

El temps

Ordenances fiscals 2020

Data de publicació Nom Document
30/12/2019 9 ORDENANÇA FISCAL TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS 09taxa-gestio-residus-municipals19.pdf - 254,23 KB09
30/12/2019 8 ORDENANÇA FISCAL TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 08taxa-del-cementiri-municipal19.pdf - 158,21 KB08
30/12/2019 7 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA D'ACTIVITATS JURÍDIQUES -ADMINISTRATIVES 07juridicoadministratives19.pdf - 229,41 KB07
30/12/2019 6 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS 06contrib-especials19.pdf - 165,25 KB06
30/12/2019 5 ORDENANÇA FISCAL IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES 05-impost-sobre-construccions-installacions-i-obres-20.pdf - 272,58 KB5
30/12/2019 4 ORDENANÇA FISCAL IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 04impost-increment-terrenys-naturalesa-urbana19.pdf - 190,79 KB04
30/12/2019 31 PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA TÈRMICA SOBRANT D'UNA CALDERA DE BIOMASSA ( ESTELLA FORESTAL) 31caldera-biomassa19.pdf - 343,64 KB31
30/12/2019 30 ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE PREUS PÚBLICS 30ord-gen-preus-publicsentradesconcertbegudes19.pdf - 254,59 KB30
30/12/2019 3 ORDENANÇA FISCAL IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 03impost-vehicles20.pdf - 271,65 KB3
30/12/2019 29 ORDENANÇA FISCAL PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE PUBLICITAT A L'EMISSORA PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE PUBLICITAT A L'EMISSORA MUNICIPAL DE RADIO 29servei-publicitat-radio19.pdf - 215,98 KB29
30/12/2019 28 ORDENANÇA FISCAL TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS , UTILITZACIÓ I REALITZACIÓ D'ACTIVITATS AL LOCAL POLIVALENT DE LA PLAÇA DE LA MEL 28utilitzacio-local-placa-mel19.pdf - 222,33 KB28
30/12/2019 26 ORDENANÇA FISCAL TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 26llicencies-o-la-comprovacio-activitats-comunicades-en-materia-urbanisme19.pdf - 358,5 KB26
30/12/2019 25 ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS 25ordenanca-general-de-gestio-liquidacio-inspeccio-i-recaptacio-dels-ingressos-de-dret-public-municipals19.pdf - 507,99 KB25
30/12/2019 24 ORDENANÇA FISCAL TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS, UTILITZACIÓ SALA POLIVALENT EL SINDICAT 24utilitzacio-sala-el-sindicat19.pdf - 218,71 KB24
30/12/2019 23 ORDENANÇA FISCAL TAXA PER LA PRESTACIO DE SERVEIS EN LES PISTES DE TENNIS MUNICIPALS I ALTRES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 23pistes-tennis-i-altres-installacions19.pdf - 216,45 KB23
30/12/2019 22 ORDENANÇA FISCAL TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L'ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS CONTROLS POSTERIORS 22prestacio-serveis-intervencio-administrativa19.pdf - 364,58 KB22
30/12/2019 21 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA IMMOBILITZACIÓ I RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA 21immobretirada-vehicles19.pdf - 141,33 KB21
30/12/2019 20 ORDENANÇA FISCAL PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE DOMINI PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL 20servei-piscina19.pdf - 296,25 KB20
30/12/2019 2 ORDENANÇA FISCAL IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 02iae19.pdf - 309,83 KB02
30/12/2019 19 ORDENANÇA FISCAL TAXA PER ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS 19ordenanca-fiscal.pdf - 160,7 KB19

Butlletí digital

Vols rebre els titulars, l’agenda d’activitats i els anuncis oficials a la teva bústia de correu? Apunta-t’hi!

DONAR-SE D'ALTA