Balsareny

Balsareny
  • MIDA DEL TEXT + = -

01:07  |  20/05/2019

Data i hora oficial

El temps

Ordenances fiscals 2019

Data de publicació Nom Document
27/12/2018 9 ORDENANÇA FISCAL TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS 09taxa-gestio-residus-municipals19.pdf - 254,23 KB09
27/12/2018 8 ORDENANÇA FISCAL TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 08taxa-del-cementiri-municipal19.pdf - 158,21 KB08
27/12/2018 7 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA D'ACTIVITATS JURÍDIQUES -ADMINISTRATIVES 07juridicoadministratives19.pdf - 229,41 KB07
27/12/2018 6 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS 06contrib-especials19.pdf - 165,25 KB06
27/12/2018 5 ORDENANÇA FISCAL IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES 05impost-sobre-construccions-installacions-i-obres.pdf - 281,66 KB05
27/12/2018 4 ORDENANÇA FISCAL IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 04impost-increment-terrenys-naturalesa-urbana19.pdf - 190,79 KB04
27/12/2018 31 PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA TÈRMICA SOBRANT D'UNA CALDERA DE BIOMASSA ( ESTELLA FORESTAL) 31caldera-biomassa19.pdf - 343,64 KB31
27/12/2018 30 ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE PREUS PÚBLICS 30ord-gen-preus-publicsentradesconcertbegudes19.pdf - 254,59 KB30
27/12/2018 3 ORDENANÇA FISCAL IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 03impost-vehicles19.pdf - 270,07 KB03
27/12/2018 29 ORDENANÇA FISCAL PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE PUBLICITAT A L'EMISSORA PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE PUBLICITAT A L'EMISSORA MUNICIPAL DE RADIO 29servei-publicitat-radio19.pdf - 215,98 KB29
27/12/2018 28 ORDENANÇA FISCAL TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS , UTILITZACIÓ I REALITZACIÓ D'ACTIVITATS AL LOCAL POLIVALENT DE LA PLAÇA DE LA MEL 28utilitzacio-local-placa-mel19.pdf - 222,33 KB28
27/12/2018 26 ORDENANÇA FISCAL TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 26llicencies-o-la-comprovacio-activitats-comunicades-en-materia-urbanisme19.pdf - 358,5 KB26
27/12/2018 25 ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS 25ordenanca-general-de-gestio-liquidacio-inspeccio-i-recaptacio-dels-ingressos-de-dret-public-municipals19.pdf - 507,99 KB25
27/12/2018 24 ORDENANÇA FISCAL TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS, UTILITZACIÓ SALA POLIVALENT EL SINDICAT 24utilitzacio-sala-el-sindicat19.pdf - 218,71 KB24
27/12/2018 23 ORDENANÇA FISCAL TAXA PER LA PRESTACIO DE SERVEIS EN LES PISTES DE TENNIS MUNICIPALS I ALTRES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 23pistes-tennis-i-altres-installacions19.pdf - 216,45 KB23
27/12/2018 22 ORDENANÇA FISCAL TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L'ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS CONTROLS POSTERIORS 22prestacio-serveis-intervencio-administrativa19.pdf - 364,58 KB22
27/12/2018 21 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA IMMOBILITZACIÓ I RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA 21immobretirada-vehicles19.pdf - 141,33 KB21
27/12/2018 20 ORDENANÇA FISCAL PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE DOMINI PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL 20servei-piscina19.pdf - 296,25 KB20
27/12/2018 2 ORDENANÇA FISCAL IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 02iae19.pdf - 309,83 KB02
27/12/2018 19 ORDENANÇA FISCAL TAXA PER ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS 19ordenanca-fiscal.pdf - 160,7 KB19

Butlletí digital

Vols rebre els titulars, l’agenda d’activitats i els anuncis oficials a la teva bústia de correu? Apunta-t’hi!

DONAR-SE D'ALTA