SOL·LICITUD BEQUES IMPULSA

Dilluns, 14 de de febrer de 2022 a les 00:00

L'Ajuntament de Balsareny, a través de la Fundació impulsa posen a disposició dels ciutadans del municipi de Balsareny un sistema de beques per alumnes que passen de 4art d’ESO a la formació professional (FP) s'ofereix la possibilitat de fer pràctiques laborals des dels llocs de treball de l’ajuntament entre altres empreses del territori.

PROCÉS DE SELECCIÓ DE CANDIDATS 

 • del 7 al 21 de febrer 2022 sol·licituds a l'Ajuntament de Balsareny
 • març 2022 Informes i valoració socioeconòmica per part de l’Ajuntament per les beques 2022/2023
 • abril - maig primera fase de valoració per la Fundació Impulsa
 • maig entrevistes amb la Fundació Impulsa dels candidats pre-seleccionats.
 • juliol resolució final de candidats.

Més informació a les oficines de l'ajuntament de Balsareny i/o al 93 839 61 00

Com ha de ser el Jove Impulsa?

 • Tenir acreditat/da la ESO.
 • Tenir interès i motivació per seguir estudiant.
 • Situació de vulnerabilitat i/o dificultat econòmica familiar.

En què consisteix?

 • És un programa amb el qual es dota els nois i noies seleccionats de recursos econòmics i humans per acompanyar el seu creixement a nivell formatiu i humà.
 • En concret, Se’ls ofereix una beca pels estudis (entre 60 i 140€ / mes), un ordinador, formació en competències transversals, i l’acompanyament d’una persona mentora de referència.

Quins compromisos adquireix el Jove?

 • Aprovar el 80% de les assignatures
 • Realitzar les sessions de mentoria
 • Participar a les trobades formatives
 • 25 hores de voluntariat a una entitat social

SOL·LICITUD

 • Omplir la fitxa sol·licitud
 • Qüestionari
 • Carta motivació alumne/a
 • Pare/mare/tutor legal prepara la documentació necessària per a sol·licitar la beca

Fer arribar la documentació a l’Ajuntament de Balsareny, a través d’instància presencial o electrònica:

Obligatòria

 • DNI /NIE / Passaport
 • Acreditació ESO
 • Fotocòpia de la situació personal de l’habitatge (contracte de lloguer o darrer rebut cobrament, contracte préstec hipotecari)
 • Fitxa sol·licitud
 • Carta motivació del jove

Opcional  (o si se’n disposa)

 • Carnet família nombrosa
 • Carnet de família monoparental
 • Fotocòpia del certificat de discapacitat
 • Sentència divorci
 • Certificat mèdic o d’invalidesa, en el cas de persones amb alguna malaltia crònica o invalidesa a la família.

L'Ajuntament de Balsareny farà la consulta de dades al Padró Municipal d'Habitants a fi i efecte de comprovar la residència de tots els membres de la unitat familiar de la persona sol·licitant resident a Balsareny.                      

Darrera actualització: 23.02.2022 | 13:10