SOL·LICITUD BEQUES IMPULSA

Dimarts, 29 de juny de 2021 a les 00:00

L'Ajuntament de Balsareny, a través de la Fundació impulsa posen a disposició dels ciutadans del municipi de Balsareny un sistema de beques per alumnes que passen de 4art d’ESO a la formació professional (FP) s'ofereix la possibilitat de fer pràctiques laborals des dels llocs de treball de l’ajuntament entre altres empreses del territori per facilitar als joves un ofici i el seguiment de l’alumne per millorar l’èxit escolar.

PROCÉS DE SELECCIÓ DE CANDIDATS DE LES BEQUES IMPULSA

 • Fins el 2 de juliol sol·licituds inicials i informació
 • Del 5 al 9 de juliol consultes i pre-selecció a l'ajuntament de Balsareny.
 • Fins a 14 de juliol entrega de documentació i compliment de requisits a les oficines de l’ajuntament de Balsareny.
 • Del 12 al 16 de juliol anàlisi de sol·licituds per part de la Fundació i valoració socioeconòmica per part de l’Ajuntament.
 • Del 19 al 23 de juliol entrevistes amb la Fundació Impulsa dels candidats pre-seleccionats.
 • A partir de 26 de juliol de 2021 resolució final de candidats.

Si creus que pots ser un candidat/a per gaudir de la beca Impulsa posa't en contacte amb l'ajuntament de Balsareny de dilluns a divendres de 9h a 13h i dijous de 17h a 20h o al 938396100

JOVES / FORMACIÓ / OPORTUNITATS

LA FUNDACIÓ IMPULSA PROMOU LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS DELS JOVES A TRAVÉS DE L’ACOMPANYAMENT EN LA SEVA FORMACIÓ I EL SEU CREIXEMENT PERSONAL.

Aquest mètode pretén millorar l’autonomia i les condicions de vida dels joves, incidint en disminuir factors generadors d’exclusió i aïllament social, i proporcionar una sortida a nivell formatiu i humà.

A més es treballarà fent xarxa al territori, entre els joves i les seves famílies, les empreses, entitats i els centres educatius ja que el mateix mètode demana acompanyar al jove en un seguit de programes personalitzats i integrals que ajudaran a millorar les oportunitats dins el món laboral.

 • Com ha de ser el Jove Impulsa?

Tenir acreditat/da la ESO.

Tenir interès i motivació per seguir estudiant.

Situació de vulnerabilitat i/o dificultat econòmica familiar.

 • En què consisteix?

És un programa amb el qual es dota els nois i noies seleccionats de recursos econòmics i humans per acompanyar el seu creixement a nivell formatiu i humà.

En concret, Se’ls ofereix una beca pels estudis (entre 60 i 140€ / mes), un ordinador, formació en competències transversals, i l’acompanyament d’una persona mentora de referència.

 • Quins compromisos adquireix el Jove?

Aprovar el 80% de les assignatures

Realitzar les sessions de mentoria

Participar a les trobades formatives

25 hores de voluntariat a una entitat social

 

SOL·LICITUD

 • Procediment Inscripció

Omplir la fitxa sol·licitud

Qüestionari

Carta motivació alumne

Pare/mare/tutor legal prepara la documentació necessària per a sol·licitar la beca

Fer arribar la documentació a l’Ajuntament de Balsareny, a través d’instància presencial o electrònica.

 • Documentació a entregar a l’Ajuntament

Obligatòria

DNI /NIE / Passaport

Acreditació ESO

Fotocòpia de la situació personal de l’habitatge (contracte de lloguer o darrer rebut cobrament, contracte préstec hipotecari)

Fitxa sol·licitud

Carta motivació del jove

 

Opcional  (o si se’n disposa)

Carnet família nombrosa

Carnet de família monoparental

Fotocòpia del certificat de discapacitat

Sentència divorci

Certificat mèdic o d’invalidesa, en el cas de persones amb alguna malaltia crònica o invalidesa a la família.

 

L'Ajuntament de Balsareny farà la consulta de dades al Padró Municipal d'Habitants a fi i efecte de comprovar la residència de tots els membres de la unitat familiar de la persona sol·licitant resident a Balsareny.                      

Darrera actualització: 06.07.2021 | 13:02