Prohibició d'encendre foc del 15/03 al 15/10

Dilluns, 15 de març de 2021 a les 12:00

Del 15 de març al 15 d'octubre, no es pot fer foc als terrenys forestals sense autorització

Aquesta prohibició, recollida en el Decret 64/1995, regula que en els terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina en sigui la finalitat:

  • No es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura.
  • No es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura.
  • Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Darrera actualització: 15.03.2021 | 22:19