PROCÉS SELECTIU CONTRACTACIÓ PEÓ MANTENIMENT, NETEJA I/O CONTROL D'ACCÉS A EQUIPAMENTS I INSTAL.LACIONS MUNICIPALS RUBIK 9

Dijous, 13 d'octubre de 2022 a les 00:00

Nova convocatòria a #Balsareny: Plaça de peó brigada, manteniment i neteja d’instal·lacions dins el projecte Rubik 9

Úlitm dia de presentació d'instàncies el 2 de novembre de 2022

Més informació a www.balsareny.cat i al 93 839 61 00

Mitjançant decret d'alcaldia número 2022/575 de 10 d'octubre de 2022 s'ha aprovat les bases reguladores i la convocatòria de la provisió i la convocatòria pública d'un lloc de treball de peó de manteniment, neteja i /o control d'accés a equipaments i instal·lacions municipals dins el Projecte Rubik 9

Darrera actualització: 14.10.2022 | 13:54