LLISTAT D'ADMISSIÓ, DESIGNACIÓ TRIBUNAL DE LA CONVOCATÒRIA I DATA DEL PROCÉS DE LA PLAÇA DE TÈCNIC D'INTERVENCIÓ

Dimarts, 30 de novembre de 2021 a les 00:00

Mitjançant decret d'alcaldia número 2021/497 de 2 de desembre de 2021, s'ha aprovat la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria per la selecció de personal funcionari de carrera per cobrir una plaça de tècnic d'intervenció i la data del procés selectiu

Darrera actualització: 02.12.2021 | 17:02