Convocatòria pública d'una plaça de Tècnic d'Administració General en règim de funcionari de carrera i creació de borsa de treball

Dijous, 4 de novembre de 2021 a les 00:00

Mitjançant decret d'alcaldia nº 2021/418, de 20 d'octubre de 2021, s'han aprovat les bases reguladores de  la convocatòria pública per cobrir  una plaça de tècnic/a d'administració general en règim de funcionari de carrera i creació d'una borsa treball 

 

El termini de presentació d'instàncies finalitza el 24 de novembre

Darrera actualització: 26.11.2021 | 10:52