Convocatòria pública de provisió d'una plaça d'auxiliar administratiu i creació d'una borsa de treball

Dilluns, 22 de febrer de 2021 a les 00:00

Mitjançant decret d'alcaldia nº 2021/62, de 15 de febrer de 2021, s'han aprovat les bases reguladores i la convocatòria, mitjançant sistema de concurs oposició, per a la provisió d'una plaça d'Auxiliar Administratiu integrada en el Grup de Classificació C2 Escala d'Administració General, Sots escala Auxiliar Administratiu/va i per la creació de la respectiva borsa de treball

Termini per presentar les sol.licituds del 23 de febrer al 15 de març

Darrera actualització: 24.02.2021 | 09:27