Autorització i comunicació de crema

Dilluns, 18 d'octubre de 2021 a les 09:00

Comunicació de crema

Durant el període comprès entre el 16 d'octubre  i el 14 de març  les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys forestals de Catalunya definits a l'article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, i a la franja de 500 metres que els envolta, no necessiten una autorització administrativa però sí que ho han de comunicar prèviament 

Es pot fer a l'Ajuntament, o bé per internet al següent ENLLAÇ

(ORDRE MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestal).

Autorització

Entre el 15 de març i el 15 d'octubre, queda totalment prohibit en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta:

  • Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat, sigui quina en sigui la finalitat. Especialment no es poden cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició, dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires. Tampoc es pot fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.
  • Llençar objectes encesos.
  • Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
  • Llançar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.
  • La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Amb tot, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació pot autoritzar, de manera extraordinària, realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d'incendi forestal.

Fora del període de risc esmentat cal presentar una comunicació de crema.

‼️ És important recordar les mesures preventives obligatòries (Decret 64/1995, art. 14.1):

✅ Netejar la zona en què s'efectuï la crema i/o aquella en què s'utilitzi un bufador en un radi de 3,5 m fins a descobrir el sòl. 
✅ La crema s'efectuarà com a mínim a 10 metres de distància respecte d'aquells arbres  que tinguin més de 60 cm de circumferència, mesurats a 1,20 metres del terra.
🔍 Abans d'iniciar la crema, cal consultar el telèfon mòbil que s'ha fet constar a la comunicació, per si s'ha rebut avís d'anul·lació de cremes per activació del Pla Alfa 
🔥 🔝 La flama generada per la crema no superarà en cap cas els 3 metres d'alçada.
💨 En cas que es giri vent, s'apagarà la crema immediatament.
🕐 La crema començarà i acabarà amb llum de dia, excepció feta dels focs d'esbarjo. 
‼️ En cap cas no s'abandonarà el lloc fins a la seva total extinció.

I recordeu que en tot cas, els Agents Rurals i la resta d'agents de l'autoritat, poden dictar mesures complementàries, o bé ordenar l'aturada del foc.

Gràcies per la vostra col·laboració amb la prevenció dels incendis forestals

Darrera actualització: 21.10.2021 | 12:40