APROVACIÓ INICIAL DUPROCIM

Divendres, 30 de juliol de 2021 a les 00:00

En el ple municipal del 30 de juliol del 2021 s'aprova inicialment el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) del municipi de Balsareny, d’acord amb el que disposa l’art. 4 del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipal.

Aquest document inclou:

  • INUNCAT
  • INFOCAT
  • NEUCAT 

El Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per al municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones, els béns i donar una resposta adequada a les possibles situacions d’emergència.

El document és regulat pel Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració dels Plans de Protecció Civil municipals.

La seva funció és determinar la planificació de la protecció civil municipal tenint en compte tots els riscos que l’afectin, amb l’estructura i el contingut mínim de l’annex de l'anomenat Decret.

L’elaboració d’un DUPROCIM és un procediment complex que requereix l’anàlisi tant del municipi com de l’organització municipal, detalls dels diferents riscos existents i de la vulnerabilitat municipal que des de l'any 2011 no es revisaven tot i ser obligatori fer-ho cada 4 anys.

Darrera actualització: 02.08.2021 | 12:01