Balsareny

Balsareny
 • MIDA DEL TEXT + = -

12:57  |  12/12/2017

Data i hora oficial

El temps

Sol.licitud de targetes d´aparcament per a persones amb disminució física

Sol.licitud per obtenir targeta d´aparcament per les persones que tenen una disminució física


NORMATIVA

Decret 97/2002 de 5 de març


Com iniciar el tràmit


Presencial

OBSERVACIONS

Procediment administratiu que seguirà el tràmit:
1. Incoació o inici de l´expedient
2. Emissió dels informes de serveis socials
3. Proposta de la regidora-delegada de l´àrea de Serveis Socials
4. Acord de l´òrgan municipal competent:Junta de Govern Local , resolent l´expedient
5.Notificació de l´acord a les persones interessades

On es fa

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

 • Model  d'instància
 • DNI del titular
 • Dues fotografies
 • Fotocòpia del permís de conduir (en cas de titulars conductors)
 • Certificat del servei de valoració i orientació que acrediti que supera el barem de mobilitat o que compleix el requisit que es refereix l´article 3.3 del decret 97/2002 de 5 de març (persones que tenen dèficit visual)

 

Documentació a presentar per la sol.icitud de targeta d´aparcament de transport collectiu per a persones amb disminució:

 • Documentació del cotxe
 • Permís de circulació
 • Fitxa tècnica

 

 
Data de modificació: 10/11/2016 13:43:11

 • Enviar Enviar
 • Imprimir Imprimir